Privacy, disclaimer en copyright

Privacy Statement

Stichting Plan International Nederland (hierna: Plan International Nederland) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Plan Nederland beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Plan International Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de AVG.

Gegevensverwerking
Als kind- of projectsponsor heeft Plan International Nederland uiteraard je financiële data en gegevens (IBAN en naam) nodig om je donatie en/of sponsoring mogelijk te maken en uit te voeren. Daarnaast vragen wij om je contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), zodat wij contact met je op kunnen nemen in het kader van de sponsering en om je op de hoogte te kunnen houden over onze activiteiten, behaalde resultaten en eventuele nieuwe projecten. Uiteraard kan je je hiervoor ook afmelden, indien je hierop geen prijs stelt. Ook vragen wij naar je geslacht en leeftijd om je te kunnen identificeren in het geval je een inzageverzoek of verzoek tot verwijdering doet, maar uiteraard ook omdat Plan International Nederland graag gevoel houdt bij de samenstelling van haar achterban. Laatstgenoemde gegevens zijn geen verplichte velden.

Sommige gegevens kan Plan International Nederland alleen met jouw toestemming verwerken. In die gevallen vraagt Plan International Nederland dan ook expliciet om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, denk aan het toesturen van onze nieuwsbrief. Uiteraard kan je een gegeven toestemming ook weer intrekken. Het verzamelen van je persoonsgegevens kan ook offline plaatsvinden via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek.

Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Marketing

Plan International Nederland maakt gebruik van diverse marketingkanalen, binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Bij het telefonisch werven van nieuwe sponsors worden alle nummers ontdubbeld met het Bel-me-niet-register. Bij het versturen van post worden alle adressen ontdubbeld met de Postfilter. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Plan International Nederland, dan respecteren wij dit en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Datzelfde geldt uiteraard ten aanzien van post en colportage.

E-mail
Wanneer je je hebt inschreven voor onze nieuwsbrief per e-mail of als sponsor word je per e-mail geïnformeerd over onze projecten en behaalde resultaten. Plan International Nederland maakt voor het verzenden van e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden gelezen.  Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink onderaan elk bericht.

Sociale media
Plan International Nederland heeft een Facebookpagina en Instagram- en Twitter-account. Alle reacties, klachten, posts en tweets gericht aan of over Plan International Nederland worden vanuit onze klantenservice gemonitord (onze webcare). Ook kan je met onze medewerkers van de klantenservice chatten via de chatfunctie op onze website.

Plan International Nederland maakt in sociale media campagnes in sommige gevallen gebruik van specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale media platform of door middel van het uploaden van  e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Op deze manier kan Plan International Nederland haar sponsors gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale media campagne. Mocht je hierop geen prijs stellen, laat het ons dan weten. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Cookies
Plan International Nederland maakt ook gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden wij dat doen. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vind je terug in ons cookie-statement.

La League (initiatief van Plan International Nederland)
La League is een wereldwijde voetbalcommunity voor meiden en hun fans. Jaarlijks worden er diverse voetbalevents georganiseerd speciaal voor meiden. De gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt in het kader van hun deelname aan het event. La League heeft een e-mailnieuwsbrief (maximaal 2x per maand) waarvoor expliciet toestemming wordt gevraagd. Er is toestemming van de ouders nodig in het geval de meiden onder de 16 jaar oud zijn.

Op de website www.laleague.com worden cookies geplaatst. Meer informatie over de cookies die La League plaatst, vind je terug in het cookie-statement van La League.

Beeldmateriaal
Op onze evenementen, trainingen en tijdens onze reizen worden ter verslaglegging foto’s gemaakt voor op onze website en/of sociale media. Een deel van het beeldmateriaal blijft  bewaard voor historische doeleinden. Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf door Plan International Nederland zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, horen wij dit graag. Voor het beeldmateriaal dat wordt ingezet voor marketing op de website of andere marketing uitingen heeft Plan International Nederland toestemming verkregen (quit claims).

Jouw privacy rechten
Je kan Plan International Nederland vragen je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van je Plan Nederland verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. In een aantal gevallen kan je ook vragen om verwijdering of wissing van je gegevens. Je kunt ook je (digitale) persoonsgegevens die Plan International Nederland heeft, ontvangen in een vorm waarin je deze eenvoudig kunt doorgeven aan een andere organisatie.

Je kunt je verzoek onder vermelding van La League richten aan onze klantenservice:

Plan International Nederland
Postbus 75454
1070 AL Amsterdam

Beveiliging persoonsgegevens
Plan International Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van je persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je online invult tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Plan International Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Keurmerken
Plan International Nederland heeft het CBF-keurmerk voor Goede doelen en draagt het ANBI-logo. 

Vragen
Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van Plan International Nederland, dan kun je een e-mail sturen naar info@plannederland.nl. Heb je het idee dat Plan International Nederland niet in overeenstemming met privacywetgeving handelt, horen wij dit uiteraard ook graag. Sinds 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens tippen via dit formulier.

Dit is het Privacy Statement van Stichting Plan International Nederland gevestigd te (1072 AC) Amsterdam aan de Stadhouderskade 60 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41198890.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. La League is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
La League is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. La League kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van La League. Voor hergebruik kun je contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie van La League. Linken en verwijzen naar pagina’s van La League op internet is toegestaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@laleague.com

Laleague.com en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze websites. Ook maken wij gebruik van diverse marketing cookies. Onder deze marketing cookies vallen de cookies van Bing Ads, DoubleClick, Google Adwords, LinkedIn Ads & Analytics, Amplitude, Segment, Google Anaytics en New Relic. Cookies van Linkedin en Facebook worden gebruikt om een koppeling te kunnen maken met social media. Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring. Ga voor meer informatie naar op de pagina Privacy Verklaring.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.